Persónuverndarstefna

Almennt

  • Unlabel leggur áherslu á öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina.
  • Unlabel leggur áherslu á að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög og reglur um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga (Persónuverndarlögin).
  • Unlabel leggur áherslu á að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sér takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem fyrirtækið ber að veita viðskiptavinum.
  • Unlabel leggur áherslu á ábyrga vinnslu upplýsinga um viðskiptavini og að sú vinnsla sé gerð á ábyrgan, öruggan eða löglegan hátt.

Persónuupplýsingarnar

Unlabel ábyrgist eftirfarandi:

Að nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi.

Að þegar persónuupplýsingum viðskiptavina er deilt með þriðja aðila, í lögmætum tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu vegna greiðslu (hér með þriðju aðilar), skuldbindur Unlabel að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af hendi.

Að tryggja fullan trúnað þriðja aðila við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga.

Að viðskiptavinir Unlabel séu eigendur að sínum eigin persónuupplýsingum, hafi einir aðgang að slíkum upplýsingum, ásamt starfsfólki Unlabel.

Tölfræðilegar samantektir

Unlabel áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar.

Heimasíða Unlabel (https://www.unlabel.is)

Á Heimasíðu (vefsvæði), kann Unlabel að safna tæknilegum upplýsingum um notkun, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á vefsvæðinu, heildartímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. Engum pesónugreinanlegum upplýsingum skal safnað saman við slíka vinnslu.

Upplýsingar til þriðja aðila

Unlabel skuldbindur sig að afhenda, selja eða leigja ekki persónuupplýsingar viðskiptavina Unlabel til þriðja aðila nema fyrirtækinu sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt skriflegri beiðni viðskipta.

Takmörkun ábyrgðar

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Unlabel enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til stórfeldrar/vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Unlabel.

Unlabel ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).

Lög og lögsaga

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa eða í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

Breytingar

Unlabel áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu Unlabel.

Tengiliðaupplýsingar

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu Unlabel skaltu hafa samband við okkur hér:  store.unlabel@gmail.com